Tervetuloa suomen sokeat ry:n sivuille

Suomen Sokeat ry hallitus 2018

Huom.! korvaa (at)-merkkiyhdistelmä @-merkillä

Varapuheenjohtaja
Pauli Viertonen
Eteläpoikkikatu 18
28200 Pori
P. 040-587 5889
vierpa(at)elisanet.fi

Eeva Korkala, p. 0500 - 915 405, sähköposti: eeva.korkala(at)gmail.com

Annikka Levola, p. 040 - 704 42 30, sähköposti: annikka.levola(at)gmail.com

Gyöngyi Pere-Antikainen, p. 044 - 303 62 31, sähköposti: gyongy.pere-antikainen(at)saunalahti.fi

Arto Kurvinen, p. 050 - 360 79 35, sähköposti: kurvinen.arto(at)gmail.com

Laila Rantanen-Timonen, p. 0400 - 882 833, sähköposti: laila.rantanen-timonen(at)pp.nkl.fi

Sihteeri: -

Kunniapuheenjohtaja:
Tapio Äystö
P. 040 551 9030
tapio.aysto(at)iki.fi

Kunniajäsen:
Hannes Tiira
P. 050 462 8622
hannes.tiira(at)pp.nkl.fi

Vuosikertomukset ja muu materiaali

Vuosisuunnitelma vuodelle 2018

Suomen Sokeat ry

Y-tunnus 2239093-5

Vuosisuunnitelma vuodelle 2018

Yhdistyksen tehtävänä on toimia maamme sokeiden etu-, asiantuntija-, palvelu- ja yhteistoimintajärjestönä. Sen tarkoituksena on vähentää sokeudesta aiheutuvia haittoja ja vaikeuksia sekä edistää täysin sokeiden mahdollisuutta elää omaehtoista, sisältörikasta ja tasavertaista elämää.

Suomen Sokeat ry on perustettu vuonna 2008, joten 2018 on yhdistykselle merkkivuosi. Yhdistyksen perustivat Hannes Tiira, Eeva Korkala ja Laila Rantanen-Timonen, he liittyivät yhdistyksen jäseniksi 23.4.2008. Vuoden 2018 alussa yhdistyksessä on jäseniä 85 ja kannatusjäseniä 3. Merkkivuonna jäsenhankintaan panostetaan erityisesti.

Sääntömääräinen vuosikokous järjestetään Palvelu- ja toimintakeskus Iiriksen kokoushuone Mathildassa sunnuntaina 15.4.2017 alkaen kello 13.30. Yhdistys tarjoaa kahvit ennen kokousta klo 13.00 alkaen kokousväelle.

Varsinainen toiminta:

Vuonna 2018 yhdistys jatkaa toimintaansa ottaen kantaa sokean ihmisen elinolosuhteiden parantamiseksi. Päämäärään pyritään lähettämällä viranomaisille ja julkiselle sanalle kannanottoja, vetoomuksia, julkilausumia yms. Yhdistys haluaa toimia yhteistyössä muiden näkövammaistyötä tekevien yhteisöjen kanssa.

Sokeainviikon alla, pyhäinpäivän aikoihin järjestetään yhdistyksen jäsenille ja muulle yleisölle tarkoitettu perinteinen Kuuntele ja Kosketa -seminaari. Merkkivuoden kunniaksi seminaari on kolmipäiväinen perjantaista sunnuntaihin 2.-4. marraskuuta ja seminaarin pääaihekin sovitellaan sen mukaiseksi. Yhdistystä ja seminaarin järjestämistä tukevat lahjoitukset ja muu taloudellinen tuki on erittäin tervetullutta niin yksityisiltä henkilöiltä kuin myös yhteisöiltä ja yrityksiltä.

Jäsenkirjeitä lähetetään jäsenille vuoden aikana kaksi kertaa, ensimmäinen maaliskuussa. Siinä on mukana muun muassa vuosikokouskutsu ja kokoukseen liittyvä materiaali. Syksyllä lähetetään toinen kirje, siinä on tiedote yhdistyksen toiminnasta alkuvuodelta.

Hallitus kokoontuu vuoden aikana tarpeen mukaan kokouksiin pääsääntöisesti Skypen välityksellä. Uuden hallituksen järjestäytymiskokous pidetään kuitenkin välittömästi vuosikokouksen jälkeen normaalina paikallaolokokouksena.

Opasrahaston toiminta jatkuu vuonna 2018 ja niin kauan kuin opasrahaston tilillä on rahaa. Tavoitteena on saada rahastolle lisää tuloja.

Yhdistyksellä on nettisivut ja Facebook -sivut. Niiden päivityksiä jatketaan vuonna 2018.

Talous:

Pääasiallinen tuotto saadaan jäsenmaksutuotoista, lahjoituksista ja seminaarin arpajaistuotoista. Mahdollisia muita rahoituskohteita yhdistyksen toimintakulujen ja opasrahaston tilanteen parantamiseksi kartoitetaan edelleen.

Kulut:

- hallituksen kokouksista aiheutuvat kulut,
- toimistotarvikkeet,
- toimistosihteerin palkkio,
- jäsenkirjeiden tuottaminen ja postitus,
- kirjanpitopalvelut,
- seminaarin kulut
- nettisivujen ja Facebook -sivujen ylläpitämisestä ja päivittämisestä aiheutuvat kulut
- muut ennalta arvaamattomat kulut

Tampereella 14.2.2018

Hallitus

2017

Suomen Sokeat ry

Y-tunnus 2239093-5

VUOSIKERTOMUS 2017

YHDISTYKSEN HALLITUKSEN KANNANOTOT JA LAUSUNNOT

http://www.adressit.com/pistekirjoituksen_puolesta Nettiadressi, joka on perustettu 16.11.2015.
Allekirjoitusaika adressiin päättyi mailman pistekirjoituspäivänä 4.1.2017. Päättymispäivään mennessä allekirjoituksia tuli yhteensä 518 kpl.

------------

14 Näkövammaisten liiton alueyhdistykselle lähetettiin kysely pistekirjoituskurssien järjestämisestä Suomessa alueellisesti. Kyselyyn saatiin vastaukset 12 alueyhdistykseltä. Vastauksista on tehty kooste, joka on lähetetty Järjestöpolitiikka keskustelualueelle.

------------

4.3.2017 lähetettiin kirjelmä Keskuspuiston ammattioppilaitoksen johtokunnalle pistekirjoituksen opetuksen vähäisyydestä ko. oppilaitoksessa. Yhdistys on huolissaan siitä, että Keskuspuiston pisteillä tuotettu oppimateriaalin valmistus on lopetettu ja saadun tiedon mukaan muualta tilattujen pistemateriaalien kohdalla on ilmennyt ongelmia.

Kirjeeseen tuli vastaus Eija Honkaselta johtokunnan puheenjohtajalta ja johtokunnan jäseneltä Sari Kokolta (Sari on liiton edustajana Keskuspuiston johtokunnassa). He lupasivat viedä asiaamme eteenpäin oppilaitoksen johtokunnassa.

------------

Suomen ruotsinkielinen näkövammaisyhdistys Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf otti yhteyttä sähköpostiviestillä pyytäen yhteistyöhön heidän kanssaan pistekirjoituksen opetuksen puolesta. Suomen Sokeat ry vastasi myöntävästi heidän lähettämäänsä kutsuun. Asia ei ole edennyt sen jälkeen.

----------

15.5.2017 Suomen Sokeat ry allekirjoitti Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry:n kannanoton Celia-kirjaston näkövammaisille huomattavan vaikeasti käytettäväksi osoittautuneesta uudesta ääni- ja pistekirjojen verkkolainausjärjestelmästä sekä CD-muotoisten äänikirjojen lainauksen lopettamisesta. Suomen Sokeat ry julkaisi kannanoton Järjestöpolitiikka-, Kirjasto- ja Sokeat -alueilla.
Suomen Sokeat ry:n kannanottoon vastasi 31.5. kirjeitse OKM:n ylijohtaja Riitta Kaivosoja. Vastauksessaan Kaivosoja totesi, että OKM kiinnittää Näkövammaisten kirjaston tulosohjauksessa erityistä huomiota kannanotossa esiin nostettuihin seikkoihin ja pyrkii turvaamaan Näkövammaisten kirjaston palvelukyvyn.

Myös Celian kirjastonjohtaja Marketta Ryömä vastasi 28.6. Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry:n ja Suomen Sokeat ry:n kannanottoon. Myöhemmin Ryömä lähetti yhdistyksen puheenjohtajalle sähköpostin, jossa hän lupasi Celianetin saavutettavuutta ja käytettävyyttä parannettavan. Samalla hän kutsui yhdistyksen edustajia tulevana keväänä keskustelemaan yhteisistä asioista maakuntakiertueella, jonka Celia aikoo järjestää.

------------

Näkövammaiset Käsityöntekijät ry, Näkövammaisten liitto ry, Helsingin ja Uudenmaan näkövammaiset ry ja Näkövammaiset lapset ry lähettivät kannanoton Keskuspuiston käsityöopetuksen lopettamisen johdosta. Myös Suomen Sokeat ry allekirjoitti kyseisen kannanoton kesäkuussa 2017. Kannanotto julkaistiin myös yhdistyksen internet- ja facebook-sivuilla.

------------

Yhdistyksen kunniajäsenen Hannes Tiiran kokemasta heitteillejätöstä Helsingin rautatieasemalla saattajapalvelun unohtamasta saattamisesta julkaistiin kannanotto yhdistyksen Facebook-sivulla.

------------

VUOSIKOKOUS 2017

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 23.4.2017 Palvelu- ja toimintakeskus Iiriksessä. Paikalla oli 11 yhdistyksen varsinaista jäsentä ja 7 muuta henkilöä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Kirsti Rosendahl Helsingistä. Hallituksen uusiksi jäseniksi kahden vuoden toimikaudeksi erovuoroisten tilalle valittiin Annikka Levola Tampereelta ja Eeva Korkala Tampereelta. Varajäseniksi hallitukseen yhden vuoden toimikaudeksi valittiin Gyöngyi Pere-Antikainen Helsingistä ja Laila Rantanen-Timonen Pietarsaaresta, Pere-Antikainen kutsumisjärjestyksessä ensimmäisenä. Hallituksessa toisen toimikautensa jatkavat puheenjohtaja Ossi Särkinen, varapuheenjohtaja Pauli Viertonen ja jäsen Arto Kurvinen. Jorma Keskiniemen ollessa estynyt toimimasta toiminnantarkastajana, hänen tilalleen valittiin Tuija Seppänen Lempäälästä. Eija-Liisa Markkula jatkaa toisena tarkastajana. Varatoiminnantarkastajiksi valittiin Kari Vähänen Hämeenlinnasta ja Jukka Penttilä Hyvinkäältä.

------------

KUUNTELE JA KOSKETA SEMINAARI 2017

Suomen Sokeat ry:n perinteinen Kuuntele ja Kosketa seminaari pidettiin Majatalo Onnelassa Tuusulassa 3.-4. marraskuuta. Sokeain Ystävät ry oli luovuttanut seminaarille salin vastikkeetta. Teemana seminaarissa oli matkailu. Perjantai-illan pääluennoitsijaksi oli kutsuttu teksti-TV-toimittaja-matkakirjailija Matti Rämö. Luennon aikana salissa oli likipitäen sata kuulijaa. Perjantai-illan päätti levytanssit. Lauantaina omista matkoistaan olivat kertomassa Matti Jatkola ja Janne Silas. Hannes Tiira piti matkailuaiheisen tietokilpailun, jonka kohteista taiteilijat Joose Ojala ja laulusolisti esittivät kuhunkin maahan liittyvää musiikkia. Seminaarissa PolarPrintin edustaja Tuija Rantapere esitteli uusia OrCam-silmälaseja, joissa on sankaan sijoitettu tutkakamera. Sen jälkeen Kaisa Penttilä kertoi omista matkoistaan maailmalla ja Blind Squaren käytöstä ulkomailla. Kaisa oli jo etukäteen toimittanut sähköisesti materiaalia matkoistaan. Seminaarissa pidettiin myös perinteisesti pika-arpajaiset, jonka tuotto käytetään yhdistyksen toiminnan tukemiseen.

------------

MUUTA YHDISTYKSESTÄ VUODELTA 2017

Hallitus kokoontui vuoden 2017 aikana 5 kertaa, joista järjestäytymiskokousta lukuun ottamatta kaikki skypellä.

Pitkäaikaisen sihteeri-rahastonhoitajan Eeva Korkalan vetäydyttyä kyseisestä tehtävästä hallitus valitsi yhdistyksen uudeksi sihteeri-rahastohoitajaksi Jorma Keskiniemen Tampereelta.

Hallitus nimesi työvaliokunnan, johon valittiin Ossi Särkinen puheenjohtajaksi ja Pauli Viertonen jäseneksi sekä Jorma Keskiniemi sihteeriksi.

Kuuntele ja Kosketa -seminaaria valmistelemaan ja toteuttamaan hallitus nimesi työryhmän Eeva Korkala, Gyöngyi Pere-Antikainen ja Laila Rantanen-Timonen.

Jäsenkirjeitä lähetettiin vuoden aikana kaksi, toinen keväällä ja toinen syksyllä.

Yhdistyksen Facebook -sivujen päivittäjäksi nimettiin varapuheenjohtaja Pauli Viertonen.

Vuoden 2017 lopussa yhdistyksessä oli 85 varsinaista jäsentä: 44 naista ja 41 miestä. Kannatusjäseniä oli 3.

------

Hallitus

2015

SUOMEN SOKEAT RY
TOIMINTAKERTOMUS
VUODELTA 2015

Vuosi 2015 oli yhdistyksen kahdeksas toimintavuosi.

Yhdistys on onnistunut lisäämään sokeiden yhteenkuuluvuutta mm. seminaarilla, jonka ansiosta suuri joukko sokeita, vaikeasti heikkonäköisiä ja muuten vain seminaarin ohjelmasta kiinnostuneita ihmisiä kokoontui yhteen.

Varsinaisia jäseniä yhdistyksessä 31.12.2015 oli 85, joista naisia 44 ja miehiä 41 ja kannatusjäseniä 3.

Kertomusvuoden aikana yhdistykseen liittyi kolme uutta jäsentä ja kuoli kaksi jäsentä. Lisäksi yhdistys sai tiedon yhdestä vuonna 2014 kuolleesta jäsenestä. Yhdistyksestä erosi 1 jäsen.

Hallinto ja luottamuselimet

Vuosikokous

Hallitus

Hallitukseen kuuluivat vuosikokouksen jälkeen:

Hallitus kokoontui kertomusvuonna kuusi kertaa.
Kokoukset toteutettiin Etanajärjestelmän kautta, sekä lisäksi myös puhelimen välityksellä. Järjestäytymiskokous pidettiin vuosikokouksen jälkeen läsnäolokokouksena Iiriksessä.

Varsinainen toiminta

Huomionosoitukset:

Yhdistyksen puheenjohtaja Tapio Äystö ja hallituksen jäsen Laila Rantanen- Timonen osallistuivat kunniajäsenen Hannes Tiiran 60- vuotis syntymäpäiväjuhlaan kesäkuun 28 päivänä. Yhdistyksen lahjana annettiin muun muassa tinatuoppi jossa omistussigneeraus

Jäsenkirjeet

Jäsenkirjeitä lähetettiin toimintavuoden aikana kaksi, keväällä vuosikokouskutsu ja materiaali sekä syksyllä tiedote yhdistyksen toiminnasta.

Vetoomukset:

Nettiadressin luominen:

Pistekirjoituksen aseman ja arvostuksen edistämiseksi hallitus päätti luoda nettiadressin, johon kerätään nimiä elokuun 2016 loppuun saakka. Adressi on sen jälkeen tarkoitus lähettää pistekirjoitusta tuottaville tahoille. Adressi lähetetään myös niille tahoille jotka vastaavat tuottamisen ja opetuksen kustannuksista (Keskussairaaloiden näönkuntoutus, kuntien sosiaalitoimet, Kela)

Ossi Särkinen on hoitanut adressin luomisen ja on sen yhteyshenkilönä henkilökohtaisella sähköpostiosoitteellaan ossi.sarkinen@kolumbus.fi

Nettiadressin osoite on:
WWW.adressit.com/pistekirjoituksen_puolesta

FSS (Finlands svenska synskadade) on ottanut yhteyttä myös Ruotsinkielisen käännöksen lisäämiseksi nettiadressiin. Käännös hyväksyttiin ja lisättiin Suomenkielisen tekstin perään.

Vuoden vaihteessa allekirjoituksia adressissa oli noin 300 nimeä.

Opasrahasto:

Lahjoitusten ansiosta yhdistyksen opasrahasto myöntää hakemuksesta edelleen tukea sokean jäsenensä oppaan pääsylippukuluihin. Tukea myönnetään niin kauan, kuin opasrahastossa riittää rahaa. Tukea myönnetään enintään 50 euroa, jos samalla oppaalla on kaksi yhdistyksen jäsentä opastettavana. Jos jäseniä yhdellä oppaalla on yksi, on tuki enintään 25 euroa. Tukea myönnetään korkeintaan yhden kerran vuodessa samalle jäsenelle.

Kuuntele ja Kosketa seminaari: Perinteinen Suomen Sokeat ry:n järjestämä Kuuntele ja Kosketa seminaari pidettiin Majatalo Onnelassa 30- 31 lokakuuta.

Sokeain Ystävät ry tuki seminaaria antamalla kokoustilat ilman veloitusta seminaarin käyttöön.

Seminaariin osallistui yhteensä noin 100 henkilöä. Pääpuhujana oli kirjailija- toimittaja Roman Schatz. Toisena luennoitsijana kuultiin Riikka Hännisen luento Mentaalisesta valmennuksesta. Nykytekniikan esittelijöinä toimivat Kaisa Penttilä, Sami Mustonen, Johanna Herranen ja Polar Print. Päätöstilaisuuden esiintyjinä olivat Sampsa Pietilä teemalla Sampsan iltasoitto ja Hannes Tiira Tiiran tietovisan merkeissä. Pistekirjoitus lukunopeuden testaukseen osallistui kolme henkilöä.
Seminaarin arpajaiset toteutettiin ensimmäistä kertaa pika- arpajaisina. Pika- arpaliput oli tehty pistekirjoituksella.

Lahjoitukset:

Yhdistyksen kunniajäsen Hannes Tiira lahjoitti yhdistykselle 6000 euron lahjoituksen.

Pienemmän lahjoituksen yhdistykselle antoiimettömänä pysyttelevä yhdistyksen jäsen.

Hallitus

2014

SUOMEN SOKEAT RY TOIMINTAKERTOMUS
VUODELTA 2014

Vuosi 2014 oli yhdistyksen seitsemäs toimintavuosi.

Yhdistys on onnistunut lisäämään sokeiden yhteenkuuluvuutta mm. seminaarilla, johon osallistuminen oli runsasta.

Varsinaisia jäseniä yhdistyksessä 31.12.2014 oli 87, joista naisia 44 ja miehiä 43 ja kannatusjäseniä yhteensä 3.

Kertomusvuoden aikana yhdistykseen liittyi yksi uusi jäsen, yhdistyksestä erosi neljä jäsentä ja kuoli yksi jäsen.

Kannatusjäseninä oli kolme henkilöä.

Hallinto ja luottamuselimet

Vuosikokous

Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 26 päivänä huhtikuuta 2014 Näkövammaisten Palvelu- ja toimintakeskus Iiriksessä.

Hallitus

Hallitukseen kuuluivat vuosikokouksen jälkeen:

Hallitus kokoontui kertomusvuonna neljä kertaa.
Kokoukset toteutettiin puhelimitse ja Skypen kautta. Järjestäytymiskokous pidettiin vuosikokouksen jälkeen läsnäolokokouksena Iiriksessä.

Yhdistyksen hallitus päätti sanoa irti kirjanpito toimisto Homeros oy:n. Sen jälkeen kirjanpitoa on valittu hoitamaan Ulla Keskiniemi.

Varsinainen toiminta

Jäsenkirjeet

Jäsenkirjeitä lähetettiin toimintavuoden aikana kaksi, keväällä vuosikokouskutsu ja - materiaali sekä syksyllä tiedote yhdistyksen toiminnasta.

Kannanotot, aloitteet, selvitykset yms.

SUOMEN SOKEAT RY VETOOMUS

Vastaanottajat: Celia, Suomen lähetysseura, Helsingin seurakuntayhtymä,
Kirkon vammaistyö

Kauneimmat joululaulut edelleen pistekirjoitukselle
(Teksti: rovasti Mikko Ojanen)

Suomen Lähetysseuran julkaisema Kauneimmat joululaulut on usean vuoden ajan toimitettu myös pistekirjoitukselle. Sillä on ollut erittäin suuri merkitys pisteitä lukeville näkövammaisille. Se on mahdollistanut täyden osallistumisen tähän, kenties Suomen näkyvimpään musiikkitapahtumaan. Laulujen sanojen lukeminen on myös erinomaista pisteiden lukemisen harjoittelua.

Yllätyksenä tuli tieto, jonka mukaan vuodesta 2014 alkaen Celia ei enää julkaise Kauneimpia joululauluja pisteillä. Perusteena se, etteivät ne kuulu kirjaston pysyväiskokoelmiin.

Muodollinen peruste voi olla sinänsä asianmukainen, mutta se jättää pistekirjoituksen käyttäjät vaille mahdollisuutta osallistua tilaisuuksiin.

Vetoamme Teihin, tämän kirjeen vastaanottajiin, että tässä asiassa päästäisiin näkövammaisia syrjimättömään ratkaisuun. Eritoten vetoamme Celiaan, että se edelleen julkaisemalla Kauneimpia joululauluja edistäisi pistekirjoituksen käyttöä, niin kuin se, eri tavoin, edistää ääni- ja e- kirjojen kuuntelua.

KOHTELIAIMMIN

Tapio Äystö puheenjohtaja

SUOMEN LÄHETYSSEURA

Suomen Lähetysseuran vastaus:
KAUNEIMMAT JOULULAULUT PISTEKIRJOITUKSELLE
Suomen sokeat r.y.,
Toiminnanjohtaja Tapio Äystö
Tiedoksi: Kirkkohallituksen vammaistyö, Celia- kirjasto

Suomen Lähetysseuran Kauneimmat Joululaulut kutsuu ihmisiä seurakuntiin laulamaan ja kerää varoja Suomen Lähetysseuran ulkomaantyöhön. Lähetysseura on Suomen evankelisluterilaisen kirkon lähetysjärjestö, joka on yli 150 vuotta välittänyt kristillistä sanomaa, puolustanut ihmisarvoa sekä työskennelllyt köyhyyden vähentämiseksi ulkomaan työssään.
Ihmisoikeusperustaisena toimijana Lähetysseura tukee vähemmistöjen oikeuksia kaikkialla maailmassa. Tärkeä vaikuttamistoiminnan teema on tuoda vähemmistöryhmät osaksi yhteisöjen ja yhteiskuntien toimintaa.
Olemme pettyneitä valtion erityiskirjaston Celian päätökseen lakkauttaa Kauneimmat Joululaulut- vihkon julkaiseminen pistekirjoituksella.
Löytääksemme vaikuttamistyönmuotoja tai rahoituskanavia kutsuimme koolle kokouksen Kirkkohallituksen vammaistyön kanssa. Kestävää ratkaisua ei kuitenkaan löydetty.
Näemme valtion edelleen keskeisimpänä toimijana tässä työssä mahdollistaa kansalaisten osallistuminen siihen kulttuuritarjontaan, mitä Kauneimmat Joululaulut ovat.
Toivomme, että myös tulevaisuudessa sokeilla ja pistekirjoituksella lukevilla on mahdollisuus osallistua suomalaiseen jouluperinteeseen ja Kauneimpiin Joululauluihin.

Helsingissä huhtikuun 1. päivänä
Kunnioittaen,
Henriikka Lindroos Iiris Kivimäki
Kauneimmat Joululaulut- kamppanjapäällikkö viestintäjohtaja
Suomen Lähetysseura Suomen Lähetysseura

SUOMEN SOKEAT RY VETOOMUS

Celia kirjasto

Pistekirjoituksen asema
(teksti: rovasti Mikko Ojanen)

Jokaisella kansalaisella on oikeus lukutaitoon. Näkevä voi lukea mustavalkoista kirjoitusta, sokealle lukutaito merkitsee pistekirjoituksen hallitsemista. Lukutaidon saavuttaminen ja ylläpitäminen edellyttää, että luettavaa materiaalia on riittävästi.

Olemme panneet huolestuneina merkille, että pistejulkaisujen suhteellinen osuus jatkuvasti vähenee muun tuotannon rinnalla. Pistekirjoituksen käyttöön ja pisteiden lukemiseen ei kannusteta lainaajia läheskään samassa määrin kuin muun materiaalin käyttöön.

Sujuva pistekirjoitustaito on olennainen osa sokean ihmisen kuntoutumista. Henkilö, joka ei voi lukea mustavalkoista tekstiä, muttei myöskään hallitse pisteitä, on käytännössä lukutaidoton.

Näkevänä hankkimaansa lukutaitoahan hän ei voi enää hyödyntää.

Syntymäsokeille ja varhaislapsuudessa näkövammautuneille pistekirjoituksen opettelu on samaa kuin näkevälle lapselle mustavalkoiseen aapiseen tutustuminen.

Vetoamme Celiaan, että se periaatteittensa mukaisesti edistäisi lukemisharrastusta myös pistekäyttäjien osalta.

Pistekirjoituksen aseman turvaamisessa on kyse vammaisten ihmisten perusoikeudesta. Pistekirjoituksen käyttäjä ei ole ensisijaisesti lukemisesteinen, vaan samassa asemassa kuin kuuro viittomakielisenä kansalaisena.

KOHTELIAIMMIN

Tapio Äystö puheenjohtaja p. 040 551 9030 tapio.aysto@kolumbus.fi

Tiedoksi:  Näkövammaisten Keskusliitto ry 
  Näkövammaisten kirjastoyhdistys ry

Suomen Sokeat ry ja Näkövammaisten Kirjasto yhdistys ry ovat neuvotelleet huomautuksen tekemisestä Celia- kirjastolle. Suunnitelma koski poistaa Vera- kuunteluasiakkailta mahdollisuutta saada samanaikaisesti Vera- kuuntelun kanssa äänikirjoja CD- levyillä.

Huolestuneena hallitus on seurannut mm. seuraavien asioiden hidasta edistymistä

Opasrahasto:

Lahjoitusten ansiosta yhdistyksen opasrahasto myöntää hakemuksesta edelleen tukea sokean jäsenensä oppaan pääsylippukuluihin. Tukea myönnetään niin kauan, kuin opasrahastossa riittää rahaa. Tukea myönnetään enintään 50 euroa, jos samalla oppaalla on kaksi yhdistyksen jäsentä opastettavana. Jos jäseniä yhdellä oppaalla on yksi, on tuki enintään 25 euroa. Tukea myönnetään korkeintaan yhden kerran vuodessa samalle jäsenelle.

Seminaari KUUNTELE ja KOSKETA 31.10- 1.11- 2014

Sokeain Ystävät ry tuki yhdistystä antamalla kokoustilat maksutta seminaarin käyttöön.

Yhdistys järjesti jo viidettä kertaa Kuuntele ja Kosketa -seminaarin marraskuussa Majatalo Onnelassa Tuusulassa.

Perjantai- iltana luennoi entinen huippujuoksija- nykyinen kirjailija Wilsson Kirwa. Illan päätteeksi Peter Lumme ja Ossi Särkinen esittivät Carl- Mikhael Bellmanin lauluja.

Lauantaiaamuna Ilkka Pirttimaa esitelmöi IOS sovelluksesta yms. Jonka jälkeen olivat esittelyssä älypuhelimen sovellukset. Esittelijöinä Pirttimaan lisäksi monet sovellusten käyttäjät.

Seminaari päättyi lauantaina musiikkitilaisuuteen. Musiikin lomassa Hannes Tiiran toteuttama tietovisa. Esiintyjinä Joose Ojala, Kaisu Hynninen, Tarmo Kulmanen, Markku Känninen. Juontajana Sari Karjalainen. Lopuksi arpajaiset ja yhdistyksen tarjoamat kahvit.

Arviolta seminaarin kaikkiin tapahtumiin osallistui yhteensä noin sata henkilöä.

Talouden yhteenveto

Lahjoitukset:

Yhdistyksen jäsen Pauli Viertonen on lahjoittanut yhdistykselle tuhat euron lahjoituksen käytettäväksi jäsenten matkakuluihin yhdistyksen eri tilaisuuksiin.

2013

SUOMEN SOKEAT RY TOIMINTAKERTOMUS
VUODELTA 2013

Vuosi 2013 oli yhdistyksen kuudes toimintavuosi.

Varsinaisia jäseniä yhdistyksessä 31.12.2013 oli 91, joista naisia 47 ja miehiä 44. Kannatusjäseninä oli kolme henkilöä.

Kertomusvuoden aikana yhdistykseen liittyi neljä uutta jäsentä ja yhdistyksestä erosi kolme jäsentä. Yksi yhdistyksen varsinainen jäsen kuoli.
Kannatusjäseninä oli kolme henkilöä.

Varsinainen toiminta

Jäsenkirjeet

Jäsenkirjeitä lähetettiin toimintavuoden aikana kaksi, keväällä vuosikokouskutsu ja - materiaali sekä syksyllä tiedote yhdistyksen toiminnasta.

Kannanotot, aloitteet, selvitykset yms.

Huolestuneena hallitus on seurannut mm. seuraavien asioiden hidasta edistymistä

Opasrahasto

Opasrahastosta on vuoden aikana myönnetty kolme, enintään 25 euron suuruista avustusta jäsenten oppaiden pääsylippukuluihin.

Kuuntele - Kosketa - seminaari

Yhdistys järjesti Kuuntele - Kosketa - seminaarin Majatalo Onnelassa 1. - 2.11.2013. Yhdistys on onnistunut lisäämään sokeiden yhteenkuuluvuutta mm. seminaarilla, johon osallistuminen oli runsasta, noin 80 henkilöä.

Seminaarin ohjelmassa muun muassa:

Hallinto ja luottamuselimet

Vuosikokous

Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 27.4.2013 Näkövammaisten Palvelu- ja toimintakeskus Iiriksessä. Paikalla oli 11 yhdistyksen varsinaista jäsentä ja kaksi muuta henkilöä.

Hallitus

Hallitukseen kuuluivat ennen vuosikokousta

Hallitukseen kuuluivat vuosikokouksen jälkeen

Hallitus kokoontui kertomusvuonna kuusi kertaa. Kokoukset toteutettiin puhelimitse ja Skypen kautta. Järjestäytymiskokous pidettiin vuosikokouksen jälkeen läsnäolokokouksena Iiriksessä.

Vuosikokouksesta alkaen yhdistyksen sihteerinä ja rahastonhoitajana on toiminut Eeva Korkala.

Yhdistyksen kirjanpidon on hoitanut Homeros Oy / Juha Lehtinen.

Katsaus talouteen

Tuloslaskelma 31.12.2013 näyttää tappiota - 1.952,00 ?,
edellisenä vuonna se oli plussalla 8.683,77 ?.
Rahat ja pankkisaamiset 31.12.2013 ovat 8.627,88 ?,
vuotta aiemmin ne olivat 10.579,88 ?.
Taseen loppusumma 31.12.2013 on 8.627,88 ?,
vuotta aiemmin se oli 10.579,88 ?.

Tampereella 6.3.2014

Hallitus

2012

Toimintakertomus /2012

Suomen Sokeat ry vuodelta 2012

Yleistä:

Vuosi 2012 oli yhdistyksen viides toimintavuosi. Yhdistys on onnistunut lisäämään sokeiden yhteenkuuluvuutta muun muassa seminaarilla, johon osallistuminen oli runsasta. Yhdistyksen tärkeimpiä tukijoita olivat Hannes Tiira (yhdistyksen kunniajäsen), Sokeain Ystävät ry sekä muut yksityiset henkilöt.

Varsinainen toiminta:

Jäsenpalvelut:
Varsinaisia jäseniä yhdistyksessä 31.12.2012 oli 91, joista naisia 47 ja miehiä 44. Kertomusvuoden aikana yhdistykseen liittyi kolme uutta jäsentä, yhdistyksestä erosi kaksi jäsentä ja yksi jäsen kuoli vuoden aikana. Kannatusjäseninä oli kolme henkilöä. Jäsenmäärä pysyi ennallaan verrattuna edelliseen vuoteen. Hannes Tiira sai hallituksen päätöksellä kunniajäsenen arvonimen. Hän on yksi yhdistyksen perustajajäsenistä. Hannes Tiira on tukenut yhdistystä vuosittain. Toimintavuoden aikana hän antoi yhdistykselle kymmenentuhannen euron lahjoituksen.

Opasrahasto perustettiin vuonna 2009 yksityisen henkilön lahjoituksen turvin. Rahastosta myönnettiin toimintavuoden aikana kolme avustusta jäsenten oppaiden pääsylippukuluihin.

Tiedottaminen:

Jäsenkirjeitä lähetettiin toimintavuoden aikana kaksi. Keväällä vuosikokouskutsu ja materiaali. Syksyllä tiedote yhdistyksen toiminnasta. Tiedotustoimintaa oli myös jo kolmannen kerran järjestetty kaikille avoin Kuuntele ja Kosketa seminaari.

Tapahtumat ja tilaisuudet:

Tieto- taitotalkoot:
Tapahtuma järjestettiin huhtikuussa yhteistyössä Tietotekniikkaliiton hallinnoimana, Tieto- Taitohankkeen kanssa, joka on opetusministeriön ja ESN:n rahoittama. Talkoiden tavoitteena oli yhdistyksen kotisivujen teko. Tieto- Taitotalkoot kustansi luotsien (ohjaajat) palkat ja matkakulut sekä talkoiden tilavuokrat. SITRA korvasi talkoiden ruoka aineet ja kahvitukset. Ruoka valmistettiin itse. Osallistujat, joita oli kaksitoista henkilöä huolehtivat itse omista matka- ja majoituskuluistaan. Talkoiden tuloksena saimme aikaan jonkinlaiset kotisivut, joiden jatkojalostus odottaa tekijää.

Seminaari Kuuntele ja Kosketa 2- 3 marraskuuta (pyhäinpäivä). Yhdistys järjesti jo kolmannen kerran Kuuntele ja Kosketa seminaarin marraskuussa Majatalo Onnelassa Tuusulassa. Seminaari aloitettiin perjantaina toinen päivä marraskuuta puheenjohtaja Tapio Äystön tervehdyssanoilla. Puheenjohtaja julkisti hallituksen päätöksen nimittää Hannes Tiira yhdistyksen kunniajäseneksi. Sen jälkeen keskusteltiin mikä on Suomen Sokeat ry, mitä yhdistys on tehnyt, mitä sen pitäisi tulevaisuudessa tehdä.Tämän jälkeen kuultiin Sirpa Talmian luento kehon kieli. Illan lopuksi oli seminaaritanssit tahdittajana Joose Ojalan trio. Lauantaisen paneelikeskustelun aiheena oli näkövammaisten työllisyys nyt ja tulevaisuudessa. Alustajana Matti Ojamo NKL. Muut panelistit olivat Pia Salmela, Tapio Väisänen, Teuvo Ylitalo ja Martin Linqvist. Eri toimipisteissä esiteltiin apuvälineitä (Rabbe Saxén ja Ossi Särkinen). Näkövammaisten käsityötaitoja (Laila Rantanen- Timonen) Pistekirjoitusta (Sari Karjalainen) ja Tamdem- sauvoja Tua ja Nea Äystö. Musiikkipitoisessa päätösgaalassa esiintyivät Kontrapunktin vahvistettu kvartetti, Peter Lumme, Sari Karjalainen ja Ossi Särkinen. Lomassa Tiiran sanavisa. Seminaari keräsi noin 40 henkeä kumpanakin päivänä. Seminaarin kustannuksiin, Majatalo Onnelan kuluihin saimme kuuden sadan euron avustuksen Sokeain Ystävät ry:ltä.

Kannanotot, aloitteet, selvitykset ynnä muut:

Yhdistys paheksui Celia- kirjaston irrottautumista NKL:n tiedonhallintapalvelun kirjasto- keskustelualueelta.
Yhdistys valmisteli kannanottoa yksilöllisen pistekirjoituksen opetuksen puolesta. Se tullaan lähettämään tahoille, jotka myöntävät maksusitoumuksia näkövammaisten erityistaitojen opettamiseksi.
Yhdisty sai oikaistua Opaskoirakoulun sivulla olleen harhaan johtavan tekstin siitä, kuka voi saada opaskoiran.
Yhdistys reklamoi VR:n opaspalvelun toimimattomuudesta.
Näkövammaisten Keskusliiton hallitukselle valmisteltiin kyselyä Liiton lähettämän postin saavutettavuudesta sokeille.

Huolestuneena hallitus on seurannut muun muassa seuraavien asioiden hidasta edistymistä:

Hallinto ja luottamuselimet:

Vuosikokous:
Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 14 päivänä huhtikuuta 2012 Näkövammaisten palvelu- ja toimintakeskuksessa Iiriksessä. Paikalla oli 10 yhdistyksen varsinaista jäsentä ja yksi avustaja. Kokouksen puheenjohtajana toimi Kirsti Rosendahl ja sihteerinä Eeva Korkala. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirjo Honkala ja Marketta Ahonen.

Kokouksen käsittelemät asiat:
Hyväksyttiin vuoden 2011 toimintakertomus ja tilinpäätös. Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin tilivelvollisille. Kuluvan vuoden toimintasuunnitelma hyväksyttiin pienin korjauksin. Talousarvio kuluvalle vuodelle hyväksyttiin hallituksen esittämässä muodossa. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi kahdeksi seuraavaksi vuodeksi valittiin Laila Rantanen- Timonen Pietarsaaresta ja Ossi Särkinen Tampereelta (entiset). Varajäseniksi hallitukseen yhdeksi vuodeksi valittiin kutsumisjärjestyksessä Sari Karjalainen Espoosta ja Pirjo Honkala Helsingistä. Tilintarkastajiksi valittiin seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi Anne Majuri Turusta ja Jorma Keskiniemi Tampereelta (entiset), varamiehinään Eija- Liisa Markkula Helsingistä (entinen) ja Marketta Ahonen Vantaalta (uusi).

Hallitus:
Hallitukseen kuuluivat ennen vuosikokousta Tapio Äystö puheenjohtaja Lahdesta, Ossi Särkinen varapuheenjohtaja Tampereelta, Eeva Korkala sihteeri Tampereelta, Laila Rantanen- Timonen Pietarsaaresta, Pia Salmela Helsingistä, Sari Karjalainen varajäsen Espoosta ja Gyöngyi Pere- Antikainen varajäsen Helsingistä.

Hallitus vuosikokouksen jälkeen:
Tapio Äystö puheenjohtaja Lahdesta, Ossi Särkinen varapuheenjohtaja Tampereelta, Eeva Korkala sihteeri Tampereelta, Laila Rantanen- Timonen Pietarsaaresta, Pia Salmela Helsingistä, Sari Karjalainen varajäsen Espoosta ja Pirjo Honkala varajäsen Helsingistä.
Yhdistyksen perustamisesta alkaen vapaaehtoisena sihteerinä ja rahastonhoitajana on toiminut Eeva Korkala Tampereelta. Hän erosi hallituksen jäsenyydestä syyskuun 2012 alusta lähtien jättäen samalla myös sihteerin ja rahastonhoitajan tehtävät, joita sen jälkeen on hoitanut puheenjohtaja, koko muun hallituksen tuella.

Hallitus kokoontui kertomusvuoden aikana seitsemän kertaa ja pykäliä kertyi pöytäkirjoihin 93. Kokoukset toteutettiin pääsääntöisesti puhelimitse ja Skypen kautta. Kaksi kokousta pidettiin läsnäolokokouksina. Yhdistyksen kirjanpidon on hoitanut Homeros oy / Juha Lehtinen.

Talouden yhteenveto:

Tuloslaskelma 31.12.2012 näyttää plussaa 8683.77 euroa. Vuotta aiemmin se oli plussalla 998.84 euroa. Tuloslaskelma näyttää loppusummaa 10579.88 euroa. Edellisenä vuonna se oli 1896.11 euroa. Rahat ja pankkisaamiset kertomusvuoden lopussa olivat 10579.88 euroa. (maksuliikennetilillä 4253.65 euroa, opasrahastossa 321.08 euroa ja säästötalletustilillä 6005.15 euroa.
Yhdistyksen pääasiallinen rahoitus muodostui jäsenmaksutuotoista sekä lahjoituksista. Lahjoittajista mainittakoon Hannes Tiira 10000 euroa, Sokeain Ystävät ry600 euroa, Jouko Peltonen 115 euroa ja Liisa Elina Kujanpää 50 euroa. Arpajaistuottona kertyi 215.10 euroa.
Yhdistys omistaa vuonna 2011 hankitun Laasertulostimen.

Lahdessa seitsemäs päivä maaliskuuta kaksituhattakolmetoista

Suomen Sokeat ry:n hallitus

2011

SUOMEN SOKEAT RY TOIMINTAKERTOMUS
VUODELTA 2011

Vuosi 2011 oli yhdistyksenneljäs toimintavuosi. Yhdistys on onnistunut lisäämään sokeiden yhteenkuuluvuutta mm. seminaarilla, johon osallistuminen oli runsasta.

Varsinaisia jäseniä yhdistyksessä 31.12.2011 oli 91, joista naisia 47 ja miehiä 44.

Kertomusvuoden aikana yhdistykseen liittyi kahdeksan uutta jäsentä, yhdistyksestä erosi kolme jäsentä ja kolme jäsentä kuoli vuoden aikana.

Kannatusjäseninä oli kolme henkilöä.

Hallinto ja luottamuselimet

Vuosikokous

Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 10. päivänä huhtikuuta 2011 Näkövammaisten Palvelu- ja toimintakeskus Iiriksessä. Paikalla oli 16yhdistyksen varsinaista jäsentä ja kolme muuta henkilöä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Pia Salmela ja sihteerinä Eeva Korkala.

Hallitus

Hallitukseen kuuluivat ennen vuosikokousta

Hallitukseen kuuluvat vuosikokouksen jälkeen

Yhdistyksen vapaaehtoisena sihteerinä ja rahastonhoitajana on toiminut Eeva Korkala.

Hallitus kokoontui kertomusvuonna kuusi kertaa. Pykäliä kertyi pöytäkirjoihin 77 kpl. Kokoukset toteutettiin puhelimitse ja skypen kautta. Järjestäytymiskokous pidettiin vuosikokouksen jälkeen läsnäolokokouksena Iiriksessä.

Yhdistyksen kirjanpidon on hoitanut Homeros Oy / Juha Lehtinen.

Varsinainen toiminta

Jäsenkirjeet

Jäsenkirjeitä lähetettiin toimintavuoden aikana kaksi, keväällä vuosikokouskutsu ja -materiaali sekä syksyllä tiedote yhdistyksen toiminnasta.

Kannanotot, aloitteet, selvitykset yms.

Huolestuneena hallitus on seurannut mm. seuraavien asioiden hidasta edistymistä

Opasrahasto:

Opasrahastosta on myönnetty kuusi avustusta jäsenten oppaiden pääsylippukuluihin.

Seminaari KUUNTELE ja KOSKETA 4.-5. marraskuuta

Yhdistys järjesti jo toista kertaa Kuuntele ja Kosketa -seminaarin marraskuussa Majatalo Onnelassa Tuusulassa.

Perjantaina 4. marraskuuta kuultiin kaksi luentoa

Lauantaisen paneelikeskustelun aiheena oli henkilökohtainen apu ja työnantajuus.
Alustajana Merja Heikkonen NKL ja panelisteina Timo Lehtonen, Veikko Rantaniemi ja Minna Ågren NKL/aluesihteeri.

apuvälinenäyttely keräsi runsaan yleisön. Esillä olivat pääasiassa puhuvat apuvälineet.

kevyemmästä ohjelmasta mainittakoon seminaaritanssit Seppo Mäkisen tahdittamana ja yhteislaulutilaisuus, jonka lomassa Hannes Tiiran suunnittelema ja toteuttama tietovisa.

arviolta seminaarin osanottajia oli noin 100.

Talouden yhteenveto

Tuloslaskelma 31.12.2011 näyttää plussaa 998,84 ?, vuotta aiemmin se oli miinuksella -251,34 ?. Taselaskelma näyttää loppusummaa 1 896,11 ?, edellisenä vuonna se oli 897,27 ?. Rahat ja pankkisaamiset kertomusvuoden lopussa olivat 1 896,11 ? (käyttötilillä 1 471,51 ? ja opasrahastossa 424,60 ?).

Yhdistyksen pääasiallinen rahoitus muodostui jäsenmaksutuotoista sekä lahjoituksista. Lahjoittajista mainittakoon Hannes Tiira 1 250 ?, Jouko Peltonen 200 ?, Suomen Näkövammaissäätiö 300 ? ja pienempiä lahjoituksia Pia Salmela, Tapio Äystö sekä opasrahastoon tuntemattomana pysyttelevä henkilö 300 ?.

Yhdistys omistaa lahjoituksena saadun pistetulostimen sekä vuonna 2011 hankitun lasertulostimen.

Tampereella 8. päivänä maaliskuuta 2012

Suomen Sokeat ry hallitus

2010

SUOMEN SOKEAT RY TOIMINTAKERTOMUS
VUODELTA 2010

Vuosi 2010 oli yhdistyksen kolmas toimintavuosi. Yhdistyksen perustamisasiakirja allekirjoitettiin 23.4.2008. Säännöt hyväksyttiin ja yhdistys merkittiin yhdistysrekisteriin 26.9.2008.

Jäseniä yhdistyksessä 31.12.2010 oli 90 henkilöä. Uusia jäseniä liittyi yhdistykseen vuonna 2010 10 jäsentä. Vuonna 2010 kuoli yksi jäsen ja yksi jäsen erosi yhdistyksestä. Kannatusjäseniä liittyi yhdistykseen kaksi henkilöä.

Sääntöuudistus:
Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) ennakkohyväksyi hallituksen valmisteleman sääntöuudistusehdotuksen 15. päivänä joulukuuta 2009. 2010 vuosikokous hyväksyi uudet säännöt yksimielisesti. Säännöt otettiin välittömästi käyttöön.

Vuosikokous:
Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 10. päivänä huhtikuuta 2010 Näkövammaisten Palvelu- ja toimintakeskus Iiriksen ADL-luokassa. Paikalla oli 8 yhdistyksen jäsentä. Lisäksi kaksi jäsentä käytti äänioikeuttaan valtakirjalla. Sääntöjen lisäksi vuosikokous hyväksyi yksimielisesti muut sääntömääräiset asiat. Tilintarkastajiksi valittiin Anne Sandberg-Majuri Turku ja Jorma Keskiniemi Tampere. Varatilintarkastajiksi valittiin Eija-Liisa Markkula Helsinki ja Jukka Penttilä Helsinki

Jäsenkirjeet:
Jäsenkirjeitä lähetettiin toimintavuoden aikana kaksi, keväällä vuosikokouskutsu ja -materiaali sekä syksyllä tiedote yhdistyksen toiminnasta.

Hallinto:
Hallitukseen kuuluivat ennen vuosikokousta:

Vuosikokouksen jälkeen uusien sääntöjen mukaan hallitukseen valittiin puheenjohtaja kahdeksi toimintakaudeksi, neljä varsinaista hallituksen jäsentä ja kaksi varajäsentä. Arvalla ratkaistiin ketkä kaksi varsinaista jäsentä istuvat hallituksessa kaksi vuotta ja ketkä yhden vuoden.

Hallitukseen kuuluivat 10.4.2010 jälkeen:

Yhdistyksen vapaaehtoisena sihteerinä on toiminut Eeva Korkala.

Hallitus kokoontui vuonna 2010seitsemän kertaa, pykäliä kertyi pöytäkirjoihin 83 kpl. Kokoukset toteutettiin puhelimitse ja skypen kautta. Järjestäytymiskokous pidettiin vuosikokouksen jälkeen läsnäolokokouksena Iiriksessä.

Yhdistyksen kirjanpidon on hoitanut Homeros Oy / Juha Lehtinen.

Varsinainen toiminta:

Kannanotot, aloitteet, selvitykset yms.

Opasrahasto:
Opasrahastosta on myönnetty viisi 25 euron suuruista ja yksi 15 euron suuruinen avustus jäsenten oppaiden pääsylippukuluihin

Seminaari 5.-6. marraskuuta

Yhdistys järjesti Kuuntele ja Kosketa -seminaarin marraskuussa Majatalo Onnelassa Tuusulassa.

Arviolta seminaarin osanottajia oli noin 100.

Talouden yhteenveto:

Yhdistyksen pääasiallinen rahoitus muodostui jäsenmaksutuotoista sekä lahjoituksista. Lahjoittajista mainittakoon Jouko Peltonen, Hannes Tiira ja Minna Vattukallio. Seminaarin kuluihin saatiin avustusta Näkövammaisten Keskusliitolta ja Näkövammaissäätiöltä. Syksyn seminaarissa myytiin pääsylippuja ja järjestettiin arpajaiset.

Tuotoista mainittakoon: jäsenmaksutuotot 1 135,00 ?, lahjoitukset 1 010,00 ? ja pääsylippu- ja arpajaistuotto 197,00 ?. Varsinaisen toiminnan tuotot olivat 2 145,00 ?.

Huomattavimmista kuluista mainittakoon syksyn seminaarikulut, kokouskulut, toimistokulut, matkakulut, koneiden huolto-/korjauskulut ja kirjanpito. Varsinaisen toiminnan kulut olivat -2 616,70 ?.

Varainhankinnalla saatiin 219,00 ? ja korkotuottoja oli 1,36 ?.

Tilikauden tulos oli -251,34 ? tappiollinen.

Taseen loppusumma 31.12.2010 oli 897,27 ?, joka muodostuu pankkitilien saldoista. Vuoden 2009 lopussa tase näytti loppusummaa 1 148,61 ?.

Yhdistys omistaa lahjoituksena saadun pistetulostimen.

Tampereella 30.1.2011

hallitus

2009

Suomen sokeat ry TOIMINTAKERTOMUS
VUOSILTA 2008-2009

Vuosi 2009 oli yhdistyksen toinen toimintavuosi. Yhdistyksen perustamisasiakirja allekirjoitettiin 23.4.2008. Säännöt hyväksyttiin ja yhdistys merkittiin yhdistysrekisteriin 26.9.2008. Vuonna 2008 toiminta oli suhteellisen vähäistä.

Jäseniä yhdistyksessä 31.12.2009 oli 82 henkilöä.

Yhdistyksen säännöt käsiteltiin uudestaan ja korjausten jälkeen ne lähetettiin Patentti- ja rekisterihallitukseen ennakkohyväksyntää varten. Uusi sääntöehdotus tuli ennakko hyväksytyksi 15.12.2009 ja ne viedään vuoden 2010 vuosikokouksen hyväksyttäväksi.

Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 28. päivänä maaliskuuta 2009 Palvelu- ja toimintakeskus Iiriksen ADL-luokassa. Paikalla oli 22 yhdistyksen jäsentä. Lisäksi kaksi jäsentä käytti äänioikeuttaan valtakirjalla.

Jäsenkirjeitä on lähetetty kaksi kertaa, keväällä vuosikokousmateriaalit ja syksyllä tiedote yhdistyksen toiminnasta.

Hallinto

Yhdistyksen ensimmäinen vuosikokous pidettiin 25.10.2008. Yhdistyksen ensimmäiseen hallitukseen kuuluivat:

Hannes Tiira puheenjohtaja Pori,
Laila Rantanen-Timonen varapuheenjohtaja Pietarsaari,
Eeva Korkala Tampere,
Jukka Penttilä Helsinki,
Tapio Äystö Lahti,
Regina Koljonen Helsinki varajäsen,
Matti Ekola Kouvola varajäsen.

Vuosikokouksesta 28.3.2009 eteenpäin hallitukseen kuuluivat:

Tapio Äystö puheenjohtaja Lahti,
Laila Rantanen-Timonen varapuheenjohtaja Pietarsaari,
Eila Kaarlela Nivala,
Pirjo Honkala Helsinki,
Jukka Penttilä Helsinki,
Hannes Tiira Pori,
Eeva Korkala Tampere
Eija-Liisa Markkula Helsinki varajäsen,
Regina Koljonen Helsinki varajäsen.

Yhdistyksen vapaaehtoisena sihteerinä on toiminut Eeva Korkala.
Hallitus kokoontui vuonna 2008 2 kertaa ja vuonna 2009 yhdeksän kertaa. Kokoukset toteutettiin puhelinkokouksina yhteensä yhdeksän kokousta (ryhmäpuhelut), sähköpostikokouksena kerran ja kerran läsnäolo kokouksena (järjestäytymiskokous)

Yhdistyksen tilintarkastajina olivat Eero Vartio ja Markku Möttönen Näkövammaisten Keskusliitto ry:stä vuosikokoukseen saakka ja vuosikokouksen jälkeen Anne Sandberg-Majuri Turusta ja Jorma Keskiniemi Tampereelta

Yhdistyksen kirjanpitopalveluja valittiin hoitamaan Homeros oy

Hallitus valitsi useampia työryhmiä valmistelemaan kannanottoja ja vetoomuksia alla olevista aiheista.

Varsinainen toiminta:

Yhdistyksen hallitus on ottanut kantaa sääntöjensä mukaan seuraaviin asioihin:

 1. Paheksunta opaskoirien huoltokulukorvauksen alentamisesta (lähetetty NKL:n hallitukselle)
 2. Lausuma Näkövammaisten Airut-lehden linjauksen muuttumisesta huolestuttavassa määrin pois näkövammaisasioista (lähetetty Airuen päätoimittajalle)
 3. Lausuma Tampereen matkapalvelukeskuksen heikennyksistä koskien näkövammaisten taksimatkoja (lähetetty asiasta päättäville henkilöille Tampereen sosiaalitoimeen)
 4. Kannanotto IT projektirahoituksen mahdollisesta päättymisestä sokeiden tietokoneen käytön opetukseen (lähetetty RAY:n valmistelijoille)
 5. Haittaluokituksen heikentäminen sokeilta (keskusteltu puhelimitse NKL:n järjestöjohtajan kanssa, joka neuvottelee ja hoitaa asiaa)
 6. Otettu puhelimitse yhteyttä Manteli-lehden käsityöliitteen lopettamisuhkaan. (saatu tiedoksi, ettei pistekirjoituksella ilmestyvää käsityöliitettä lopeteta)
 7. Kerättiin tietoa ravintoloista, jotka tuottavat ruokalistat pistekirjoituksella. Samoin seurataan netissä ilmestyvien ruokalistojen saavutettavuutta sokean apuvälineillä.
 8. Tuntematon lahjoittaja on antanut yhdistykselle 500 euron lahjoituksen yhdistyksen jäsenten oppaiden pääsylippujen kulujen peittämiseksi. Opasrahastolle luotiin säännöt. Rahastosta tuettiin 6 (kuusi) jäsenen oppaan pääsyä erilaisiin tapahtumiin.
 9. Yhdistys järjesti Braille-aiheisen suurtapahtuman Lasipalatsin aukiolla Helsingissä toukokuun 16. päivänä .
  Vuonna 2009 Louis Braillen syntymästä tuli kuluneeksi 200 vuotta. Braillen kunniaksi vuosi oli nimetty hänen kehittämänsä pistekirjoituksen juhlavuodeksi.
  Tapahtumassa esiteltiin Braillen kehittämää pistekirjoitusta monin eri tavoin vapaaehtoisin voimin. Kulttuuriohjelmaa esittivät monet näkövammaiset esiintyjät. Tapahtumaa oli toteuttamassa suuri joukko sokeita, vaikeasti heikkonäköisiä ja näkeviä avustajia. Tapahtuman koko organisoinnista vastasi pääasiassa yhdistyksen jäsen Regina Koljonen. Tapahtuman rahoituksen kokonaisuudessaan noin 1300 euroa lahjoitti yhdistyksen jäsen Hannes Tiira.

Brailletapahtuman yhteydessä järjestettiin aiheeseen liittyvä sanoituskilpailu. Sen voitti Antti Siren Tampereelta. Sanoitus laulettiin Partisaani-valssin sävelellä. Antti Siren ja Minna Seitala esittivät laulun Markku Kännisen säestyksellä Brailletapahtumassa. Kilpailun palkintona annettiin Antti Sirenille Regina Koljosen tekemä veistos Enkeli.

Tapahtuma sai paljon huomiota. Paikalla liikkui tapahtuman aikana satoja ihmisiä.

Talous:

Yhdistyksen pääasiallinen rahoitus muodostui jäsenmaksutuotoista sekä lahjoituksista.

Lahjoitukset:

Jäsenet Virpi Paananen ja Jouko Peltonen lahjoittivat yhdistyksen varsinaiseen toimintaan yhteensä 205 euroa, jäsen Hannes Tiira lahjoitti 1 000 euroa yhdistyksen perustamiskuluihin ja 1 300 euroa käytettäväksi Braille tapahtuman järjestelykuluihin sekä tuntematon lahjoittaja 500 euroa yhdistyksen jäsenten oppaiden pääsylippukuluihin erilaisissa tapahtumissa.

Kulut:

Yhdistyksen suurimmat kulut muodostuivat hallituksen kokouskuluista (Sonera Meeting ryhmäpuhelut) sekä Brailletapahtuman kuluista. Hallituksen jäsenet eivät saaneet palkkioita kokouksista tai muista luottamustoimista.

Yhdistys omistaa lahjoituksena saadun pistetulostimen.

Talouden yhteenveto 31.12.2009 saakka:

Toiminnan tuotot 4 745,00
Toiminnan kulut -3 599,55
Korkotuotot 3,16
Tilikauden tulos +1 148,61

Opasrahasto eriteltynä
Tuotot 500,00
Kulut -106,50
Rahaston tilanne 393,50

Tampereella 14.2.2010

HALLITUS

2008

SUOMEN SOKEAT RY

Toiminta- ja tilikertomus vuodelta 2008

Yhdistyksemme toiminta alkoi vuonna 2008 patentti- ja rekisterihallituksen

vahvistettua sääntömme 26. syyskuuta. Pidimme lokakuussa vuosikokouksen, jossa yhdistykselle valittiin sen ensimmäinen hallitus. Hallitus kokoontui vuonna 2008 kaksi kertaa. Sen puheenjohtajana toimii Hannes Tiira, varapuheenjohtajana Laila Rantanen-Timonen sekä tilapäisenä ja vapaaehtoisena sihteerinä ja rahastonhoitajana Eeva Korkala. Muut hallituksen jäsenet ovat Jukka Penttilä ja Tapio Äystö varsinaisina sekä Regina Koljonen ja Matti Ekola varajäseninä.

Vuosikokous määräsi jäsenmaksuksi 15 euroa/toimintavuosi. Perustimme pankkitilin Tampereen osuuspankkiin ja hankimme Y-tunnuksen. yhdistyksessä oli jäseniä 31.12.2008 54 kpl.

Olemme antaneet julkilausumia sokeita koskevista asioista, esitelleet yhdistyksen toimintaa Näkövammaisten airut-lehdessä ja harjoittaneet vilkasta keskustelua Näkövammaisten keskusliiton tiedonhallintapalvelun ylläpitämän postirobotin keskustelupalstoilla.

Hallituksen toimeksiannosta Jukka Penttilä selvitti suomessa asuvien sokeiden lukumäärää. Selvityksen tuloksena lyhyesti seuraavaa:

Elossa (31.12.2007) olevista rekisteröidyistä 16185
näkövammaisesta vain 346 on täysin sokeaa. On mahdollista, että rekisterissä
ovat aliedustettuina ns. vanhat sokeat, jotka ovat sokeutuneet ennen kuin
rekisteri aloitti toimintansa v. 1982. He jäävät rekisterin ulkopuolelle,
ellei heillä ole ollut asiaa silmälääkärille v. 1982 jälkeen.

Näkökeskus Vision silmälääkärien Rudanko ja Laatikainen arvion mukaan täysin sokeita olisi 1000 - 1500 henkilöä. Tarkkaa lukumäärää ei ole tiedossa.

Yhdistys on saanut lahjoituksena käyttöönsä pistekirjoitustulostimen Tuija Lindholmin jäämistöstä.

Talous

tulot:

Jäsenmaksutuotot v. 2008 41 A 15 euroa, yhteensä 615 euroa,

lahjoitukset 2008 Hannes Tiira 1000 euroa, Virpi Paananen 85 euroa, yhteensä 1085 euroa

tulot yhteensä 1700 euroa

Menot:

jäsenmaksulaskujen postitus kirjekuoret ja postimaksut 39 euroa

yhteensä 39 euroa

Tilin saldo 31.12.2008 on 1661 euroa.

25.1.2009

Suomen Sokeat ry hallitus

puheenjohtaja Hannes Tiira,
Varapuheenjohtaja Laila Rantanen-Timonen,
Eeva Korkala,
Jukka Penttilä,
Tapio Äystö

© Suomen sokeat ry