Tervetuloa suomen sokeat ry:n sivuille

Ajankohtaista

Suomen Sokeat ry:n vuosikokouskuulumiset

Suomen sokeat vuosikokous pidettiin Iiriskeskuksessa Helsingissä 13.04.2019

Paikalla oli 8 varsinaista jäsentä ja yksi kannatusjäsen, lisäksi 3 muuta henkilöä.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ossi Särkinen Tampereelta.

Vuosikokous hyväksyi vuoden 2018 Vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen, sekä myönsi tili ja vastuuvapauden tilivelvollisille.

Jäsenmaksujen suuruus vahvistettiin vuodelle 2019.

Varsinaisten jäsenten jäsenmaksu 20 euroa, yksityishenkilöiden kannatusjäsenmaksu 50 euroa ja yhdistysten-yritysten kannatusjäsenmaksu 200 euroa.

Vuosisuunnitelma ja talousarvio vahvistettiin vuodelle 2019

Henkilövalinnat:
Puheenjohtajaksi valittiin seuraavaksi vuodeksi Pauli Viertonen Pori.
Hallituksen varsinaisiksi jäseneksi kahdeksi seuraavaksi vuodeksi valittiin Eeva Korkala Tampere ja Annikka Levola Tampere.
Yhdeksi vuodeksi hallitukseen valittiin Laila Rantanen-Timonen Pietarsaari.
Varajäseniksi valittiin yhdeksi vuodeksi kutsumisjärjestyksessä:
Antti Siren Tampere ja Päivi Vigg Salo.

Hallituksessa jatkavat Gyöngyi Pere-Antikainen Espoo ja Pauli Viertonen Pori.

Vuosikokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessa yhdistyksen varapuheenjohtajaksi valittiin Laila Rantanen-Timonen Pietarsaari.

Hallitus päätti, että syksyllä järjestetään kuuntele ja kosketa seminaari lokakuun loppupuolella.

Koosteen laati Pauli Viertonen

Suomen Sokeat ry Jäsenkirje 1/2019.

SISÄLLYS

  1. Yhteystiedot
  2. Varapuheenjohtajan tervehdys
  3. Vuosikokouskutsu
  4. Vuosikokouksen Esityslista
  5. Vuosikertomus
  6. Vuosisuunnitelma
  7. Talousarvio

1. Yhteystiedot

Pankkiyhteys:
Tampereen Seudun Osuuspankki
FI97 5730 0820 7407 24
Kiinteä maksuviite: 20200

Varapuheenjohtaja
Pauli Viertonen
Eteläpoikkikatu 18
28200 Pori
P. 040-587 5889
sähköposti:

Sihteeri: -

Yhdistyksen Facebook- ja Internet- sivut
https://www.facebook.com/suomen.sokeat
http://www.sokeat.fi

2. Varapuheenjohtajan tervehdys

Tervehdys hyvät yhdistyksen jäsenet.
Kevät on taas niin pitkällä, että tässä tulee vuoden ensimmäinen jäsenkirje, jonka liitteenä on vuosikokouskutsu ja kokouksen esityslista.

Vuosikokous pidetään lauantaina 13.04.2019 kello 13.30 alkaen Helsingissä Näkövammaisten Palvelu- ja toimintakeskus iiriksessä kolmannen kerroksen kokoushuone Mathildassa. Syksyisin perinteeksi muodostunut Kuuntele ja kosketa seminaari pyritään järjestämään marraskuun alussa. Yhdistys jatkaa myös tänävuonna edunvalvontatoimintaa kannanottojen ja muiden käytettävissä olevien keinojen turvin. Seuraamme luonnollisesti myös kaikkea ympärillä tapahtuvaa, johon on tarvetta ottaa kantaa. Hallitus toivoo, että yhdistyksen jäsenet tuovat aktiivisesti esille kohtaamiaan ongelmia ja epäkohtia sekä sellaisia asioita, joihin yhdistys voi yrittää vaikuttaa tavalla tai toisella.

Varapuheenjohtajaan ja hallituksen jäseniin voi olla yhteydessä kaikissa sokeuteen liittyvissä kysymyksissä ja ongelmissa. Kaikissa emme varmaankaan voi auttaa, mutta ehkä osaamme neuvoa, kuka sen voi tehdä. Kuten aina, on taaskin muistutettava kaikkia, että taloutemme nojautuu täysin jäsenmaksu ja lahjoitustuottoihin. Siksi toivommekin kaikkien tunnollisesti maksavan jäsenmaksunsa. Jäsenmaksulaskut toimitetaan heti vuosikokouksen jälkeen, kun kokous on hyväksynyt vuoden 2019 jäsenmaksujen suuruuden.

Jäsenmaksua maksaessanne huomioikaa yhteystiedoissa oleva yhdistyksen nykyinen tilinumero. Tilinumeron alla on maksuviitenumero, jota tulee käyttää maksua suoritettaessa. Mikäli maksuviitettä ei käytetä, pankki veloittaa yhdistykseltä suuremman käsittelymaksun saaduista suorituksista.

Oikein hyvää kevään jatkoa kaikille. Hallitus toivoo jäsenistöltä mahdollisimman runsasta osanottoa vuosikokoukseen.

Pauli Viertonen
Varapuheenjohtaja

3. Vuosikokouskutsu

SUOMEN SOKEAT RY                                                                       KOKOUSKUTSU

Suomen Sokeat ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään lauantaina huhtikuun 13. päivänä 2019 kello 13.30 Näkövammaisten Palvelu- ja toimintakeskus Iiriksessä, Marjaniementie 74 Helsinki, kolmannen kerroksen kokoushuone Mathildassa.

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen § 10 määräämät asiat.

Kokousmateriaalin voi tilata pistekirjoituksella, äänitteenä tai sähköisesti Eeva Korkala 0500 915 405

Yhdistys tarjoaa kahvin tai teen pienen suolaisen kera ennen kokousta kello 13.00 sekä pullakahvit tai teet  kokouksen jälkeen. Tarjoiluun osallistuminen edellyttää ilmoittautumista 2.4 mennessä Eeva Korkala 0500 915 405

Ilmoittautumisen yhteydessä on syytä mainita mahdollisesta ruoka-aineallergiasta ja haluaako nauttia kahvin vai teen.

Yhdistys korvaa jäsentensä kokousmatkakuluista 40 euroa ylittävän osan kuitteja vastaan, halvinta matkustustapaa käyttäen.

Tervetuloa!

Hallitus

4. Vuosikokouksen esityslista

Suomen Sokeat ry
Y-tunnus 2239093-5
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2019

ESITYSLISTA

Aika: lauantai 13.4.2019 klo 13.30
Paikka: Näkövammaisten palvelu- ja toimintakeskus Iiris, Marjaniementie 74, Helsinki.
Kolmannen kerroksen kokoustila Mathilda.

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

§ 1 Kokouksen avaus

§ 2 Paikalla olijoiden ja poisnukkuneiden toteaminen

§ 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 4 Kokouksen toimihenkilöiden valinta
-          puheenjohtaja
-          pöytäkirjantarkastajat (2)
-          sihteeri
-          ääntenlaskijat

§ 5  Kokouksen esityslistan vahvistaminen

§ 6 Vuosikertomus vuodelta 2018

§ 7 Tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus vuodelta 2018

§ 8 Vuoden 2018 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

§ 9 Jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2019
Hallitus ehdottaa, että vuodelle 2019 varsinaisten jäsenten jäsenmaksuksi päätettäisiin 20 euroa, yksityishenkilöiden kannatusjäsenmaksuksi 50 euroa ja yhdistysten-yritysten kannatusjäsenmaksuksi 200 euroa.

§ 10 Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten sekä toiminnantarkastajien palkkiot vuodelle 2019
Hallitus ehdottaa, ettei puheenjohtajalle ja hallituksen jäsenille makseta kokouspalkkioita. Toiminnantarkastajille maksetaan laskun mukaan.

§ 11 Vuosisuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2019

§ 12 Puheenjohtajan vaali

§ 13 Hallituksen varsinaisten ja varajäsenten ja toiminnantarkastajien vaali
Valitaan kaksi hallituksen varsinaista jäsentä kahdeksi vuodeksi ja yksi varsinainen jäsen yhdeksi vuodeksi Ossi Särkisen jäljellä olevaksi kaudeksi. Lisäksi valitaan kaksi varajäsentä yhdeksi vuodeksi.
Hallituksesta erovuorossa ovat Annikka Levola Tampereelta ja Eeva Korkala Tampereelta. Sen lisäksi hallituksesta on eronnut puheenjohtaja Ossi Särkinen Tampereelta.
Toiminnantarkastajan lisäksi tulisi valita kaksi varatoiminnantarkastajaa.

§ 14 Keskustelu yhdistyksen tulevasta toiminnasta

§ 15 Kokouksen päättäminen

Hallitus

5. VUOSIKERTOMUS 2018

Suomen Sokeat ry
Y-tunnus 2239093-5
VUOSIKERTOMUS 2018

Suomen Sokeat ry VUOSIKERTOMUS 2018:

Vuosi 2018 oli yhdistyksen kymmenes toimintavuosi.

Yhdistys järjesti juhlavuoden kunniaksi juhlaseminaarin Majatalo Onnelassa 26-28 lokakuuta 2018. Seminaarilla oli tarkoitus tuoda yhdistyksen toimintaa laajasti esille.
Varsinaisia jäseniä yhdistyksessä 31.12.2018 oli 88, joista naisia 46 ja miehiä 42 ja kannatusjäseniä 3.
Kertomusvuoden aikana yhdistykseen liittyi neljä uutta jäsentä, erosi yksi jäsen ja kuoli kaksi jäsentä.


Hallinto ja luottamuselimet

Vuosikokous


Hallitus

Hallitukseen kuuluivat vuosikokouksen jälkeen:

Hallitus kokoontui kertomusvuonna yhdeksän kertaa. Kokoukset toteutettiin Skypekokouksina paitsi järjestäytymiskokous Iiriksessä vuosikokouksen jälkeen ja kokous numero 3 Eeva Korkalan luona 12.5.

Yhdistyksen puheenjohtaja Ossi Särkinen ilmoitti eroavansa puheenjohtajan tehtävästä 28 lokakuuta 2018. Hallitus valitsi puheenjohtajan tehtävää hoitamaan varapuheenjohtaja Pauli Viertosen.

Toiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Gyöngyi Pere-Antikainen. Yhdistyksen sihteeri/rahastonhoitaja Jorma Keskiniemi sanoutui irti tehtävästään 30.6.2018. Uudeksi sihteeri/rahastonhoitajaksi valittiin Heidi Ikäheimonen Espoosta. Heidi Ikäheimonen sanoutui irti tehtävästään 31.12.2018. Hallitus etsii uutta sihteeri/rahastonhoitajaa. Uuden löytymiseen saakka hoidetaan sihteerin tehtäviä hallituksen kesken.

Rahastonhoitajan tehtäviä hoitaa ensimmäinen varapuheenjohtaja Pauli Viertonen.


Varsinainen toiminta

Vetoomukset kannanotot yms:

Vetoomus lääkepakkausten pistekirjoitusmerkintöjen tärkeydestä:

Hyvä apteekkiväki ympäri Suomen!

Suomen Sokeat ry kiittää apteekkiväkeä hyvästä palvelusta. Etenkin lääkepakkausten pistekirjoitusmerkinnät auttavat pistekirjoitustaitoisia sokeita henkilöitä selviytymään omatoimisesti lääkkeiden käytöstä.

Pyydämme apteekkiväkeä huolellisuuteen liimatessaan etikettitarraa lääkepakkaukseen. Etikettitarraa ei pidä liimata pistekirjoitustekstin päälle. Valitettavasti sellaista välillä sattuu.

Hyvää palvelua apteekeissa jatkossakin toivoen
Tampereella 20.7.2018
Suomen Sokeat ry:n hallituksen puolesta
Eeva Korkala

Apteekkiliiton vastaus:

Kiitos muistutuksesta. Viestisi tuli kesällä perille ja koin sen tärkeänä, mutta sitten se hukkui lomaltapaluussa viestivirtaan.

Pahoittelut siitä. Välitämme tämän kaikkiin Suomen apteekkeihin, jotta asiaan kiinnitetään jatkossa vielä enemmän huomiota.

Kiitos kun laitoitte palautetta, niin voimme palvella paremmin!

Ystävällisin terveisin,
Charlotta Sandler
Suomen Apteekkiliitto


Tampereen seudun Näkövammaiset ry:n hallitus

KANNANOTTO, lähettäjä Suomen Sokeat ry

Kannanotto koskee yhdistyksen nettisivuilla 3.7.2018 julkaistua tiedotetta sekä sen pohjalta 11.7.2018 tehtyä artikkelia kaupunkilehti Tamperelaisessa.

Suomen Sokeat ry paheksuu asian liian kapeaalaista käsittelyä täysin sokeiden kannalta, sekä tiedotteessa että lehtiartikkelissa.

Tiedotteessa ja lehtijutussa kiitettäviä huomioita olivat koko näkövammaisryhmän kannalta  selkeästi erottuva väritys, pysäkkikuulutukset ja lattiassa valkoiseen keppiin ja jalkaan tuntuva kohoraita. Noita seikkoja ei voi tarpeeksi korostaa.

Sensijaan täysin sokean kulkijan havainnointi perustuu kuuloaistiin. Raitiovaunu liikkuu niin hiljaa, ettei sen ääni erotu muun liikenteen melun joukosta. Äänimerkin tulee olla automaattinen kellon kilinä tai jatkuva summeri, joka pysäkille tullessa muuttuu erilaiseksi. Pysähtyneen raitiovaunun ääni tulee kuulua oven kohdalta, että sokea voi äänen perusteella löytää oven. Kuljettajan varaan äänimerkinkäyttöä ei saa laittaa. Äänimerkin tulee olla jatkuva, automaattinen huomioääni.

Tiedotteessa ja lehtiartikkelissa oli myös kaukaa haettu maininta liian avarasta tilasta. Kadulla liikkuva ajoneuvo ei voi koskaan olla niin avara, että se haittaisi tilan hahmottamista. Oikeasti haittaava avaratila tarkoittaa lähinnä isoja halleja ja rakennusten leveitä auloja. Täysin sokean on joka tapauksessa ensin tutustuttava minkä tahansa tilan rakennusteknisiin ratkaisuihin, ennenkuin hän pystyy liikkumaan itsenäisesti kulkuneuvoissa tai rakennuksissa.

Tampereella 24.7.2018
Suomen Sokeat ry:n hallituksen puolesta
Ossi Särkinen puheenjohtaja
ossi.sarkinen@kolumbus.fi


Jäsenkirjeet

Jäsenkirjeitä lähetettiin toimintavuoden aikana kaksi, keväällä vuosikokouskutsu ja -materiaali sekä syksyllä tiedote yhdistyksen toiminnasta.


Yhdistyksen nettisivut:

Suomen Sokeat ry:n nettisivut on uusittu ja siellä olevat tiedot on päivitetty ajantasalle.

Nettisivujen osoite on: <www.sokeat.fi>


Facebook

Yhdistykselle on luotu facebook sivut. Sivuja voi seurata osoitteesta https://m.facebook.com/Suomen.Sokeat/


Yhdistys on tehnyt nettivideon havainnollistamaan Celia-kirjaston suunnitelmia lopettaa CD-levyillä tuotettujen äänikirjojen lakkauttamista. Videolla tuotiin konkreettisesti ja karrikoiden esiin nettilainauksen vaikeus suurelle joukolle näkövammaisia.

Videon tuotannosta vastasi Media-Kurvi, Aki Kurvinen ja Sofia Eskola. Videota jaettiin laajasti eri tahoille. Muun muassa eduskuntaryhmien puheenjohtajat, pääministeri,puoluesihteerit, Celia, media, näkövammaisten postirobotin alueet yms.

Video sai runsaasti palautetta. Se koettiin rohkeana vetona näkövammaisten äänikirjalukijoiden puolustukseksi.

Pieneltä osaltaan video vaikutti siihen, että CD-levyjen tuotantoa ja lainausta ei lopeteta.

Video on nähtävissä osoitteessa: https://youtu.be/vaESYWAwbFA


Juhlaseminaarin pääjuhlan tallenne on kuunneltavissa osoitteesta https://www.dropbox.com/s/peocg3sl1sychbg/Suomen_Sokeat_ry_Kymmenvuotisjuhlaseminaarin_paajuhlan_audiotallenne.mp3?dl=1


Yhdistyksen logo:

Suomen Sokeat ry:n logo on Milla Lindhin taiteilijanimi Emilia Peikko) suunnittelema. Suomen Sokeat ry:n logo on kokonaan musta-valko-harmaa. Värimaailma on harkitun selkeä: se on kannanotto selkeän ja informatiivisen tunnusmerkin puolesta.

Logossa vasemmalla on kolmiulotteisesti kuvattu noppa, jossa kahdella näkyvällä sivulla näkyvät kuusipisteinen haaleasti ja niistä S-kirjaimen pisteet tummempina. Kolmas nopasta näkyvä sivu on sen pohjalla ja se on musta. Noppa näyttää leijuvan ilmassa tai arpa on juuri heitetty. Nopan vieressä on teksti Suomen Sokeat ry. Sana Suomen on ylärivillä ja Sokeat ry sen alla. Nopan kanssa teksti muodostaa suorakulmaisen kokonaisuuden.


Yhdistyksen näkyvyyteen liittyviä tapahtumia:

Opaskoirayhdistys on pyytänyt yhdistyksen esittelyn Valjaissa lehteen. Eeva Korkala kirjoitti esittelytekstin Valjaissa-lehden joulukuun numeroon

Puheenjohtaja Ossi Särkinen ja sihteeri/rahastonhoitaja Jorma Keskiniemi kävivät Salon-seudun Näkövammaisten kerhossa kertomassa yhdistyksen toiminnasta toukokuussa. Käynnin konkreettisena tuloksena yksi jäsen liittyi yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi

Airut-Lehdessä on ollut yhdistyksen tiedotuksia

Näkövammaisten postirobotin keskustelualueilla on tiedotettu yhdistyksen toiminnasta eri yhteyksissä


Suomen Sokeat ry:n täytettyä 10 vuotta, järjestettiin juhlaseminaari Kuuntele ja Kosketa Majatalo Onnelassa kolmipäiväisenä 26-28.10.2018.

Juhlaseminaarin toteutunut ohjelma:

Paikka Majatalo Onnela Rantatie 34 Tuusula

Aika 26-28.10.2018

perjantai 26.10:

18.25 tervehdyssanat puheenjohtaja Ossi Särkinen
18.30 kuvailutulkattu elokuva Naisen tuoksu, kuvailija Pipsa Toikka

lauantai 27.10:

9.30 kiertoajelu Rantatiellä, kohteena Halosenniemen taiteilijamuseo. Pysähdyksiä bussilla myös muutamien muiden kohteiden kohdalla. Mukana kuvailutulkki Pipsa Toikka
11.30-15 apuvälineesittelyjä. Muun muassa uusia sovelluksia älypuhelimiin.
16 juhlaseminaarin pääjuhla juontajana Pauli Viertonen.
18 Juhlaillallinen kutsuvieraille ja illallisen tilanneille.
20.30 Sokkokaraoke. Juontajana Pirjo Yökangas ja tekstin lukijana Tuija Seppänen.

Sunnuntai 28.10:

9.30 luento ja keskustelu aiheena mikä on tulevaisuuden näkövammaismuseo. Luennoitsijana museoamanuenssi Kari Huuskonen.

Ruokailut ja majoitus Onnelan aikataulujen ja hintojen mukaan.

Eri ohjelmiin osallistui vaihtuvasti 40-60 osallistujaa. Arviolta kokonaiskävijämäärä seminaarin tapahtumissa oli noin 120 henkilöä.

Paikalla oli yleisavustajia 5 henkilöä


Talousasiat:

STEA oli julkaissut verkkosivullaan haun pienille yhteisöille ja yhdistyksille pienavustukset ajalla 5.2.-3.4. Puheenjohtaja oli hausta saanut vihiä ti 27.3. Välittömästi yhdistys rekisteröitiin STEAn rekisteriin ja voitiin aloittaa hakuprosessi. Tarkoituksena oli syksyn juhlaseminaarin kulujen peittämiseksi avustuksen saaminen STEAn tälle vuodelle suuntaaman pienavustuksen turvin. Avustusta myönnetään kertaluontoisesti.

Stea hyväksyi Suomen Sokeat ry:n hakemuksen yleisötilaisuuden järjestämiseksi. Yhdistykselle myönnettiin avustusta 6300 euroa. Avustuksen turvin ja yksityisten lahjoitusten avulla juhlaseminaari Majatalo Onnelassa pystyttiin järjestämään kolmipäiväisenä suurtapahtumana.


Lahjoitukset:

Yhdistys toimii jäsenmaksujen ja lahjoitusten varassa. Vuonna 2018 lahjoituksia toimintaan ovat antaneet seuraavat yksityiset jäsenet ja monet henkilöt ovat tehneet yhdistykselle vapaaehtoistyötä ilman korvausta. Rahalahjoituksia ovat antaneet:

Suurlahjoituksen 4000 euroa on antanut nimettömänä pysyttelevä yksi varsinainen jäsen,
Hannes Tiira 1500 euroa,
Pauli Viertonen,
Tapio Äystö,
Jouni Petteri Lehtimäki,


Suomen Sokeat ry hallitus

6. Vuosisuunnitelma vuodelle 2019

Suomen Sokeat ry
Y-tunnus 2239093-5
Vuosisuunnitelma vuodelle 2019

Yhdistyksen tehtävänä on toimia maamme sokeiden etu-, asiantuntija-, palvelu- ja yhteistoimintajärjestönä. Sen tarkoituksena on vähentää sokeudesta aiheutuvia haittoja ja vaikeuksia sekä edistää täysin sokeiden mahdollisuutta elää omaehtoista, sisältörikasta ja tasavertaista elämää.

Suomen Sokeat ry on perustettu vuonna 2008. Yhdistyksen perustivat Hannes Tiira, Eeva Korkala ja Laila Rantanen-Timonen. He liittyivät yhdistyksen jäseniksi 23.4.2008. Vuoden 2019 alussa yhdistyksessä on varsinaisia jäseniä 88 ja kannatusjäseniä 3.

Sääntömääräinen vuosikokous järjestetään Palvelu- ja toimintakeskus Iiriksen kokoushuone Mathildassa lauantaina 13.4.2019 alkaen kello 13.30. Yhdistys tarjoaa kahvit ennen kokousta klo 13.00 alkaen kokousväelle.  

Varsinainen toiminta:

Vuonna 2019 yhdistys jatkaa toimintaansa ottaen kantaa sokean ihmisen elinolosuhteiden parantamiseksi. Päämäärään pyritään lähettämällä viranomaisille ja julkiselle sanalle kannanottoja, vetoomuksia, julkilausumia yms. Yhdistys haluaa toimia yhteistyössä muiden näkövammaistyötä tekevien yhteisöjen kanssa.

yhdistyksen jäsenille ja muulle Yleisölle tarkoitettu perinteinen Kuuntele ja Kosketa -seminaari järjestetään   syksyllä Majatalo Onnelassa Tuusulassa. Yhdistystä ja seminaarin järjestämistä tukevat lahjoitukset ja muu taloudellinen tuki on erittäin tervetullutta niin yksityisiltä henkilöiltä kuin myös yhteisöiltä ja yrityksiltä. 

Jäsenkirjeitä lähetetään jäsenille vuoden aikana kaksi kertaa, ensimmäinen maaliskuussa. Siinä on mukana muun muassa vuosikokouskutsu ja kokoukseen liittyvä materiaali. Syksyllä lähetetään toinen kirje, jossa on  tiedote yhdistyksen toiminnasta alkuvuodelta.

Hallitus kokoontuu vuoden aikana tarpeen mukaan kokouksiin pääsääntöisesti Skypen välityksellä. Uuden hallituksen järjestäytymiskokous pidetään kuitenkin välittömästi vuosikokouksen jälkeen normaalina paikallaolokokouksena.

Opasrahaston toiminta jatkuu vuonna 2019 ja niin kauan kuin opasrahaston tilillä on rahaa. Tavoitteena on saada rahastolle lisää tuloja.

Yhdistyksellä on nettisivut ja Facebook -sivut. Niiden päivityksiä jatketaan vuonna 2019.

Talous:

Pääasiallinen tuotto saadaan jäsenmaksutuotoista, lahjoituksista ja seminaarin arpajaistuotoista. Mahdollisia muita rahoituskohteita yhdistyksen toimintakulujen ja opasrahaston tilanteen parantamiseksi kartoitetaan edelleen.

Kulut:

SUOMEN SOKEAT RY KOKOUSKUTSU

Suomen Sokeat ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään lauantaina huhtikuun 13. päivänä 2019 kello 13.30 Näkövammaisten Palvelu- ja toimintakeskus Iiriksessä, Marjaniementie 74 Helsinki, kolmannen kerroksen kokoushuone Mathildassa.

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen § 10 määräämät asiat.

Kokousmateriaalin voi tilata pistekirjoituksella, äänitteenä tai sähköisesti hallituksen jäsen Eeva Korkalalta puh. 0500 915 405 sähköposti eeva.korkala@gmail.com

Yhdistys tarjoaa kahvin tai teen suolaisen palan kera ennen kokousta kello 13.00 sekä pullakahvit tai teet  kokouksen jälkeen. Tarjoiluun osallistuminen edellyttää ilmoittautumista 2.4 mennessä Eeva Korkala 0500 915 405 eeva.korkala@gmail.com
Ilmoittautumisen yhteydessä on syytä mainita mahdollisesta ruoka-aineallergiasta ja haluaako nauttia kahvin vai teen.

Yhdistys korvaa jäsentensä kokousmatkakuluista 40 euroa ylittävän osan kuitteja vastaan, halvinta matkustustapaa käyttäen.

Tervetuloa!

Hallitus

Valoisaa sokeutta -kirjoituskilpailu

Suomen Sokeat ry täytti tänä vuonna kymmenen vuotta. Juhlavuotensa kunniaksi yhdistys julisti kirjoituskilpailun aiheena Valoisaa sokeutta. Kilpailuun saapui määräaikaan mennessä 12 kirjoitusta. Kirjoituskilpailun raatiin kuuluivat Riitta-Kaisa Voipio, Gyöngyi Pere-Antikainen ja Laila Rantanen-Timonen.

Ensimmäisen palkinnon saajaksi raati valitsi nimimerkki Turrikaanin kirjoituksella Valon pärskeitä.

Palkitut työt:

Sokkokaraokea Suomen Sokeat ry:n järjestämässä kymmenvuotisjuhlaseminaarissa

Karaokea juontaa musiikkijuontaja Pirjo Yökangas / Al Animare Oy.
Osoitteessa Majatalo Onnela os. Rantatie 34 Tuusula.
Päivämäärä lauantai 27.10.2018.

Kaikki olette tervetulleita laulamaan sokkokaraokea 20.30 - 22.30.

Lämpimästi tervetuloa juhlaseminaariin
Suomen Sokeat ry:n hallitus

Vuoden 2018 Vuosikokouskuulumiset

Tiedote vuoden 2018 vuosikokouksesta:

Aika: sunnuntai 15.4.2018 kello 13.30 Näkövammaisten palvelu- ja toimintakeskus Iiris 

Kokoukseen osallistui 12 äänivaltaista jäsentä ja 5 muuta henkilöä.

Yksi yhdistyksen jäsen on kuollut 2017 aikana. Hänen muistoaan kunnioitettiin seisomaan nousten.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Eija-Liisa Markkula Helsingistä, pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Antti Siren Tampereelta ja Tapio Äystö Lahdesta, Kokouksen sihteerinä toimi Eeva Korkala Tampereelta. Ääntenlaskijat päätettiin valita tarvittaessa.

Vuosikokous päätti nimetä Tapio Äystön yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi. Asia julkistetaan huomionosoituksin juhlavuoden seminaarissa 27.10.2018  

Tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus luettiin ja tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2017 toiminnasta ja tileistä.

Jäsenmaksuiksi vuosikokous hyväksyi hallituksen esityksen seuraavasti:

Varsinaisen jäsenen jäsenmaksu 20 euroa, kannatusjäsenmaksu 50 euroa ja yhteisöjäsenten kannatusjäsenmaksu 200 euroa

Hyväksyttiin hallituksen esitys, ettei puheenjohtajalle ja hallituksen jäsenille makseta kokouspalkkioita. Toiminnantarkastajille maksetaan laskun mukaan.

Vuosisuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2018 hyväksyttiin

Ennen puheenjohtajan vaalia valittiin kaksi ääntenlaskijaa Tytti Kulhia-Tarvainen ja Krista Martinson.

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti edelleen Ossi Särkinen Tampereelta.

Hallituksen vaali:
Hallituksesta erovuorossa olivat Pauli Viertonen ja Arto Kurvinen
Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin vuosiksi 2018-2019
Pauli Viertonen Porista ja Gyöngyi Pere-Antikainen Espoosta

Varajäseniksi valittiin Arto Kurvinen Tampereelta sekä Laila Rantanen-Timonen Pietarsaaresta.
Hallituksessa jatkavat Eeva Korkala Tampereelta ja Annikka Levola Tampereelta

Toiminnantarkastajiksi valittiin entiset Eija-Liisa Markkula Helsinki ja Tuija Seppänen Lempäälä. Varatoiminnantarkastajiksi valittiin Kari Vähänen Hämeenlinna ja Jukka Penttilä Hyvinkää.

Muut esille tulevat asiat kohdassa keskusteltiin vilkkaasti Celian äänikirjatuotannon muutoksista, saavutettavuudesta ja muista kannanotoista ja vetoomuksista. 

4.     Kannanotot ja vetoomukset

Yhdistyksen kannanottona Celian äänikirjatuotannon heikennyksistä valmistettiin video. Videon toteutuksen suoritti MediaKurvi, Aki Kurvinen ja Sofia Eskola. Käsikirjoitus yhdistyksen hallitus ja esiintyjä Eeva Korkala. Videota on levitetty netissä ja postirobotin keskustelualueilla. Video lähetettiin myös Eduskuntapuolueiden puheenjohtajille. Videon voi katsoa osoitteesta: https://youtu.be/vaESYWAwbFA  

                  Video sai julkistamisensa jälkeen runsaasti positiivista huomiota. Celia reagoi nopeasti ja ilmoitti, että CD-levyjen tuotantoa ei lopeteta.

------------

Toukokuussa Puheenjohtaja Ossi Särkinen ja sihteeri Jorma Keskiniemi kävivät Salon Näkövammaiset ry:n vieraina, kertomassa Suomen Sokeat ry:n toiminnasta. Vierailun ansiosta liittyi yhdistykseen yksi uusi jäsen.

------------

Suomen apteekkariliittoon lähetettiin vetoomus. Siinä pyydettiin Apteekkariliittoa välittämään kaikkiin Suomen apteekkeihin vetoomus, etteivät apteekin työntekijät liimaisi etikettitarroja pakkauksissa olevien pistekirjoitustekstien päälle.  

------------

Yhdistys on saanut pyynnön lähettää Kirjelmän Tampereen Seudun Näkövammaiset ry:n hallitukselle, liittyen sokeiden ihmisten huomiotta jättämiseen Tampereelle tulevien raitiovaunujen värivalintojen yhteydessä. Pyyntö perustuu  Tampereen Seudun Näkövammaiset ry:n Internetsivuillaan 03.07.2018 julkaisemaan asiaa käsittelevään tiedotteeseen sekä tiedotteen pohjalta kaupunkilehti Tamperelainen-lehdessä 11.07.2018 olleeseen artikkeliin. Puheenjohtaja Ossi Särkinen ja hallituksen jäsen Eeva Korkala laativat kirjelmän.

© Suomen sokeat ry